گروه محصولات
دوره آموزش طراحی خط تولید دارویی بااستفاده از نرم افزارهای حرفه ای صنایع داروسازی Average rating: 4.44599441254791, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000

دوره آموزش طراحی خط تولید دارویی بااستفاده از نرم افزارهای حرفه ای صنایع داروسازیخلاصه:

دوره آموزش طراحی خط تولید دارویی بااستفاده از نرم افزارهای حرفه ای صنایع داروسازی در این دوره کارآموز بصورت اجرایی با طراحی خط تولید دارویی آشنا می شود

قیمت برای شما 0 تومان

دوره آموزش طراحی خط تولید دارویی بااستفاده از نرم افزارهای تخصصی 
در این دوره کارآموز بصورت اجرایی با طراحی خط تولید دارویی آشنا می شود و بطور کلی سرفصلهای آموزش در 9 فصل ارائه می گردد: 

1) فصل اول: تهیه، پیش بینی و برنامه ریزی 
                                             کارآموز کلیه مراحل طراحی و اجرایی یک پروژه صنعت داروسازی را شناخته و با ابزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه آشنا می شود

2) فصل دوم: تحلیل فرآیند تولید محصول 
                                            کارآموز با نرم افزارهای شبیه سازی خط تولید آشنا می شود 
                                            کارآموز با استفاده از شبیه سازی هر دستگاه مواد و ترکیبات هر محصول را شبیه سازی می کند 
                                            کار آموز با استفاده تحلیل انرژی های مورد نیاز برای خط تولید میزان تاسیسات حمایتی و ماشین آلات خط تولید را طراحی و پیش بینی می کند 

3) فصل سوم: تهیه شناسنامه فنی ماشین آلات و دستگاه ها (URS) 
                                            کار آموز با استفاده و شناخت استاندارد تهیه شناسنامه های فنی و یو آر اس مستندات مربوط به سفارش ماشین آلات فرآیند تولید را مشخص می نماید 

4) فصل چهارم: layout ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در محیط دو بعدی 
                                            کارآموز با استفاده از ابزارهای تهیه و رسم خط تولید ماشین آلات تحلیل شده خط تولید را جاگذاری می نماید 

5) فصل پنجم: تحلیل سازه و تاسیسات حمایتی 
                                            کارآموز با استفاده از ابزارهای تحلیل سازه و انرژی، سازه تمیز و تاسیسات مکانیکال و الکتریکال را تحلیل می نماید 
                                            کارآموز با استفاده از ابزارهای رسم دو بعدی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طراحی شده را رسم می نماید 

6) فصل ششم: پیاده سازی سه بعدی
                                            کار آموز با استفاده از ابزارهای سه بعدی فنی،کلیه عملیات اجرایی را اعم از ماتریال عمران و معماری همچنین تاسیسات مکانیکی و الکتریکی را پیاده سازی می نماید

7) فصل هفتم: شبیه سازی و انیمیشن 
                                            کارآموز با استفاده از ابزارهای simulation بصورت مجازی و همراه با آبجکت های زنده در محیط اجرایی قرار گرفته و پروژه خود را ارائه می نماید. 

8) فصل هشتم: مستند سازی
                                            کارآموز با استفاده از استانداردDesign qualification مستندات طراحی خود شامل conceptual , basic , detail design را آلبوم سازی می نماید. 

9) فصل نهم: تهیه ریز لیست موارد و مصالح 
                                            کارآموز با استفاده از ابزارهای متره و برآورد چک لیست تهیه مواد و مصالح مورد نیاز برای پروژه دارویی را تهیه و مستندات مربوط به qualification  مواد را مستند سازی می نماید . 
جهت دریافت مشاوره و ثبت نام فرم زیر را تکمیل نمائید: 

 
  

 
ارسال نظر