گروه محصولات
کارخانجات موجود جهت تولید قراردادی کارخانه 30 هزار متر مربعی جهت مشارکت و تولید قراردادی در استان زنجان Average rating: 4.59511142400797, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000

کارخانه 30 هزار متر مربعی جهت مشارکت و تولید قراردادی در استان زنجان



خلاصه:

کارخانه 30 هزار متر مربعی جهت مشارکت و تولید قراردادی در استان زنجان

قیمت برای شما 0 تومان

کارخانه 30 هزار متر مربعی جهت مشارکت و تولید قراردادی در استان زنجان دارای 10 هزار متر مربع سالن تولید 
در حوزه غذا و دارو  


جهت ارسال درخواست مشارکت فرم ذیل را تکمیل نمائید: 

 
ارسال نظر

>

پیشنهاد ویژه