گروه محصولات
گام به گام تا دانش بنیان شدن Average rating: 4.78887476827431, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000

گام به گام تا دانش بنیان شدنخلاصه:

گام به گام تا دانش بنیان شدن یکی از خدمات سامانه فارماکلین ، مشاوره تا اخذ گ.اهی دانش بنیانی برای شرکت ها و طرح های فناورانه می باشد. ​به طور کلی به شرکت یا موسسه ای که از لحاظ فنی، مالی و سیستمی پارامترهای مورد نظر آیین نامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را دارا باشد، دانش بنیان گفته می شود. ایجاد شرکت دانش بنیان، امتیازات و مزایای بسیاری در راستای گسترش تولیدات دانش بنیان و توسعه محصولات و خدمات شرکت در پی خواهد داشت. در این صفحه نحوه دانش بنیان شدن و تاسیس شرکت دانش بنیان توضیح داده شده است.

قیمت برای شما 0 تومان

گام به گام تا دانش بنیان شدن 
یکی از خدمات سامانه فارماکلین ، مشاوره تا اخذ گ.اهی دانش بنیانی برای شرکت ها و طرح های فناورانه می باشد. 
​به طور کلی به شرکت یا موسسه ای که از لحاظ فنی، مالی و سیستمی پارامترهای مورد نظر آیین نامه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان را دارا باشد، دانش بنیان گفته می شود. ایجاد شرکت دانش بنیان، امتیازات و مزایای بسیاری در راستای گسترش تولیدات دانش بنیان و توسعه محصولات و خدمات شرکت در پی خواهد داشت. در این صفحه نحوه دانش بنیان شدن و تاسیس شرکت دانش بنیان توضیح داده شده است.
شرکت هایی که محصول فناورانه ای در حوزه سلامت و صنایع تمیز دارند می توانند از طریق فرم ذیل درخواست دانش بنیانی طرح خود را ثبت نمایند 

 
ارسال نظر