گروه محصولات
تسهیلات ساخت فضای تمیز Average rating: 4.52713679081161, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000

تسهیلات ساخت فضای تمیزخلاصه:

تسهیلات ساخت فضای تمیز

قیمت برای شما 0 تومان

تسهیلات ساخت فضای تمیز
بر اساس رسالت سامانه فارماکلین جهت حمایت از تولید داخلی و اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و توانمندسازی شرکت های تولید کننده داخلی ، این سامانه با بهره گیری از منابع مالی و شبکه سرمایه گذاران خود، شرایطی را مهیا ساخته است تا شرکت هایی که دارای محصولات دانش بنیان و یا فناورانه می باشند، جهت سهولت و تسریع در راه اندازی و احداث خط تولید خود از تسهیلات ویژه ساخت فضای تمیز با نرخ حمایتی استفاده نمایند. بر این اساس شرکت هایی که  نیاز به احداث فضای تمیز ( clean room  ) دارند می توانند با پر کردن فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایند.
 با توجه به تعدد درخواست های دریافتی، اولویت بندی بر اساس بررسی سطح فناوری محصول و با توجه به نیازهای استراتژیک ملی صورت می پذیرد و پر کردن این فرم توسط متقاضی، هیچ تعهدی را برای سامانه ایجاد نخواهد کرد.
  

 
ارسال نظر