گروه محصولات
ابزار تست و پایش هوای اتاق تمیز فضای تمیز Average rating: 4.62990583434231, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000

ابزار تست و پایش هوای اتاق تمیز فضای تمیزخلاصه:

ابزار تست و پایش هوای اتاق تمیز فضای تمیز

قیمت برای شما 0 تومان

ابزار تست و پایش هوای اتاق تمیز  فضای تمیز 
در مرحله ی نهایی پروژه و برایجمع آوری مستندات اتاق تمیز بعد از انجام فاز های طراحی و نصب نوبت به انجام تست های روتین و انجام معتبر سازی اتاق تمیز با استفاده از دستگاه های مربوطه و تهیه ی پروتکل های تست و اعتبار دهی اتاق تمیز میشود.
مستندات اتاق تمیز باید بدقت طراحی،تهیه ،مرور ،وبررسی شوند تا اینکه تست و اعتبار دهی اتاق تمیز براحتی انجام پذیرد.
مستندات کلین روم باید توسط افراد مجاز تایید، امضا و تاریخ گذاری شوند.
مستندات  اتاق تمیزباید بطور دوره ای و مرتب مرور و به روز شوند.
تمامی مفاد نگارش مستندات اتاق تمیز بر اساس اصول جی ام پی و استاندارد های رایج انجام میگیرد ، در واقع برای دستور چگونگی انجام تستها برای انجام تست و اعتباردهی اتاق تمیز که در تمام مقررات و آیین نامه های منبع آمده است مورد استفاده قرار میگیرد.
وقتی یک سند ویرایش و به روز گردد باید سیستم مستندات شرکت (مستندات کلین روم )به گونه ای باشد تا از استفاده ی غیر عمدی و تصادفی مستندات اتاق تمیز جایگزین شده جلوگیری کند.
مستندات اتاق تمیز باید حاوی مطالب روشن و قابل فهم باشند-عنوان-ماهیت و هدف در یک سند باید بطور واضح توضیح داده شود.
مستندات کلین روم نباید دست نویس باشند،اما اگر در سندی لازم است اطلاعاتی درون آن درج شوداین اطلاعات باید واضح خوانا و پاک نشدنی باشنند
اینها همه بخش کوچکی از مقررات مستند سازی اتاق تمیز میباشد که در استانداردها آمده و به انها اشاره شده است.
معتبر سازی اتاق تمیز از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد که توسط تیم مستند سازی شرکت انجام گرفته و شامل بخشهای مختلفی (DQ-IQ-OQ-PQ )میباشد.
استفاده از تجهیزات مناسب و استاندارد در ساخت اتاق تمیز- طراحی درست و مهندسی-استفاده ی کامل از شرایط و فضاهای موجود در پروژه -کیفیت اجرای بالا و.. همه از مواردی میباشند که در انجام معتبر سازی اتاق تمیز مهم  و تاثیر گذار هستند.
در مرحله ی آخر جمع اوری مستنداتکلین روم برای گرفتن تاییدیه ها انجام شده  و اسناد  تا انجام کامل معتبر سازی کلین روم ها باید در مکان امنی بایگانی شوند تا د ر صورت استفاده راحت در دسترس باشند.
جهت سفارش این محصول فرم زیر را تکمیل نمائید: 


 
ارسال نظر