گروه محصولات
ابنیه و معماری کلین روم ایزولاتور Average rating: 4.74835335498133, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000

ایزولاتورخلاصه:

دستگاه ایزولاتور اسپتیک : Iso Line تکنولوژی قرنطینه (ایزولاسیون)، تکنولوژی آینده است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین بهینه تر شدن تجهیزات، وسایل و اماکن آزمایشگاهی و تحقیقاتی هم در نوع فن آوری به کار رفته در تجهیزات و ابزار آلات و هم در کاهش فضاهای لازم برای آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، تکنولوژی ISO Line نیز بالاترین ظرفیت برای توسعه ی نوآورانه را دارا می باشد و می تواند نقش فراوانی برای نیازهای آینده در ساخت و طراحی و تجهیز اتاق های تمیز را داشته باشد. قابلیت استفاده از سرویس بسیار عالی، ارگونومی مناسب، فرآیندهای استریلیزاسیون امن و شرایط جریانی هوا یک سیستم عملی را از نظر فنی و اقتصادی امکان پذیر می کند.

قیمت برای شما 0 تومان

دستگاه ایزولاتور اسپتیک : 
Iso Line تکنولوژی قرنطینه (ایزولاسیون)، تکنولوژی آینده است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین بهینه تر شدن تجهیزات، وسایل و اماکن آزمایشگاهی و تحقیقاتی هم در نوع فن آوری به کار رفته در تجهیزات و ابزار آلات و هم در کاهش فضاهای لازم برای آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، تکنولوژی ISO Line نیز بالاترین ظرفیت برای توسعه ی نوآورانه را دارا می باشد و می تواند نقش فراوانی برای نیازهای آینده در ساخت و طراحی و تجهیز اتاق های تمیز را داشته باشد. قابلیت استفاده از سرویس بسیار عالی، ارگونومی مناسب، فرآیندهای استریلیزاسیون امن و شرایط جریانی هوا یک سیستم عملی را از نظر فنی و اقتصادی امکان پذیر می کند. 
 


ارسال نظر

>

پیشنهاد ویژه