گروه محصولات
مناقصات کلین روم 500 متر فضای تمیز کلاسD دارویی Average rating: 4.5784684535947, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000

500 متر فضای تمیز کلاسD داروییخلاصه:

500 متر فضای تمیز کلاسD دارویی

قیمت برای شما 0 تومان

مناقصه 500 متر فضای تمیز کلاسD دارویی 
واقع در یکی از شهرک های صنعتی غرب استان تهران 
جهت طراحی و اجرا 
متقاضیان میتوانند با پرکردن فرم ذیل اطلاعات شرکت خود را جهت ارزشیابی ارسال نمایند 
 

ارسال نظر

>

پیشنهاد ویژه