گروه محصولات
خدمات طرح ها و تسهیلات کارخانه تولیدی همراه با خط تولید مواد اولیه گیاهان دارویی جهت مشارکت یا تولید قراردادی در شهرستان مشهد مقدس به متراژ 500 متر مربع Average rating: 4.79168268870175, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000

کارخانه تولیدی همراه با خط تولید مواد اولیه گیاهان دارویی جهت مشارکت یا تولید قراردادی در شهرستان مشهد مقدس به متراژ 500 متر مربعخلاصه:

کارخانه تولیدی همراه با خط تولید مواد اولیه گیاهان دارویی جهت مشارکت یا تولید قراردادی در شهرستان مشهد مقدس به متراژ 500 متر مربع

قیمت برای شما 0 تومان

کارخانه تولیدی همراه با خط تولید مواد اولیه گیاهان دارویی جهت مشارکت یا تولید قراردادی در شهرستان مشهد مقدس به متراژ 500 متر مربع 
ارسال نظر

>

پیشنهاد ویژه