گروه محصولات

دستگاه گرانولاسیون جهت تولید جامداتخلاصه:

دستگاه گرانول سازی جهت تولید جامدات

قیمت برای شما 0 تومان

قرص ها يكي از رايج ترين و معروفترين اشكال دارويي مي باشند كه در توليد آن از فرآيند گرانولاسيون به منظور بزرگ و سنگين كردن ذرات و تبديل به گرانول استفاده مي شود .رايجترين و كاربردي ترين روش در قرص سازي روش گرانولاسيون مرطوب است محبوبيت اين روش بدين علت است كه احتمال اينكه گرانول حاصل كليه خصوصيات فيزيكي لازم جهت پرس را داشته باشد نسبت به ساير روشهاي گرانول سازي بيشتر است گرانولاسيون مرطوب به روشهاي مختلفي مانند:روش گرانولاسيون با انرژي كم ٬روش گرانولاسيون با انرژي زياد صورت مي گيرد كه پيش بيني رفتار گرانول توليدي در آن با چالشهاي زيادي روبرو است. در گرانولاسيون مرطوب (روش گرانولاسيون با انرژي زياد): در اين روش پارامترهاي زيادي هستند كه براين فرآيند تاثير ميگذارندكه اين پارامترها به دو دسته پارامترهاي عملياتي (سرعت همزن دستگاه سرعت چاپر- زمان اختلاط مواد ) و خواص فيزيكي – شيميايي (اندازه مواد اوليه، شكل ذرات ) تقسيم مي شود. در مطالعات صورت گرفته تاثير پارامترهاي بحراني فرآيند نظير سرعت همزن دستگاه و سرعت چاپر دستگاه و زمان اختلاط مواد بمنظوربهينه شدن خواص گرانول هاي توليدي كه شامل بهبود جريان پودر براساس استانداردهاي فارماكوپه (آمريكا) شامل جريان پودر٬ دانسيته ظاهري ودانسيته تپ شده مي باشد و همچنين بهبود اندازه ذرات و توزيع اندازه ذرات گرانول مي باشد كه مهمترين نقش را تعيين خصوصيات گرانول و همچنين خصوصيات مكانيكي قرص توليد شده دارد و توسط دو فاكتور تابع فشرده سازي و مقاومت كششي مورد بررسي قرار گرفت . با توجه به تغييرات ايجاد شده در سرعت پروانه و چاپر در زمانهاي مختلف اختلاط و بررسي نتايج پارامترهاي بهبود جريان و همچنين توزيع اندازه گرانول مي توان گفت سرعت چاپر بيشترين تاثير رادر بهبود شاخص تراكم پذيري و نسبت هانسر داشته و در بيشترين مقدار خود(3000 دور بر دقيقه) باعث بهبود اين دو شاخص و سايز ذرات مي شود، سرعت پروانه دستگاه در بيشترين مقدار خود(1500 دور بر دقيقه) باعث كم شدن ميزان نرمه و بهبود سايز ذرات گرانول مي گردد٬در حقيقت باعث برخورد تصادفي بيشتر كه براي رشد گرانول ضروريست مي گرددكه خود مهمترين عامل تاثير گذار در خصوصيات گرانول و در نتيجه خصوصيات فيزيكي و شيميايي قرص مي باشد٬زمان اختلاط در بيشترين زمان استفاده شده( 6 دقيقه) اگر چه باعث بهبود وضعيت رطوبت گرانول و رشد اندازه گرانول مي شود ولي به خواص ماده بستگی دارد
ارسال نظر

5/5 0 0 0

پیشنهاد ویژه
  • تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر ، نبش شانزدهم شرقی، پلاک 41، ساختمان سهند، طبقه دوم  اول ، واحد 2 
  • engdep@pdartf.com
  • 021-88734040
  • آدرس وب سایت موسسه: www.pdartf.com