گروه محصولات

تامین کنندگان ابنیه و معماری اتاق های تمیز 

سازندگان مواد و مصالح اتاق های تمیز clean room  از معتبرترین سازندگان ، تامین کنندگان و مجریان داخلی و خارجی انتخاب شده اند.سازندگان مورد تائید موسسه می توانند با توجه به فرآیند های ذیل در تامین مواد و مصالح پروژه های شرکت های تولید کننده مشارکت نمایند .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست و انعقاد قرارداد تامین کننده مواد و مصالح ابنیه و معماری تمیز ( ساخت فضای تمیز ) : 
1) فرم مشخصات محصولات شامل مشخصات مواد و مصالح و مواد تشکیل دهنده ، قیمت و مقدار . 
2) فرم توضیحات در مورد استانداردها و گواهی های اخذ شده مربوط به محصولات . 
3) قرارداد دیجیتالی فی مابین تامین کننده مواد و مصالح و سامانه . 
4) قرارداد فیزیکی فی مابین تامین کننده مواد و مصالح و سامانه . 
5) فرم تثبیت قیمت تجهیزات با نرخ ارزی و ریالی  . 
6) گواهینامه ها و مدارک وابسته شامل منوال ها و کاتولوگ های ماده طبق استاندارد های صنعت مربوطه  . 
7) فایل تصاویر و ویدیوی محصولات . 
8) سابقه و رزومه شرکت تامین کننده به همراه مستندات هویتی شرکت ( اساسنامه و روزنامه رسمی ) . 
دستورالعمل ثبت شرکت های تامین کننده مواد، در سامانه : 
1_ شرکت های تامین کننده یا وارد کننده محصولات ابنیه و معماری تمیز می بایست درخواست خود را از طریق همین صفحه ثبت نمایند. 
2_ پس از بررسی اولیه ایمیلی از طریق سامانه مبنی بر تائید مشخصات اولیه و همچنین در خواست ارسال مدارک تکمیل به ایمیل ثبت شده در فرم درخواست ارسال خواهد شد. 
3_ پس از ارسال مدارک توسط تامین کننده و تائید محصولات مورد نظر در سامانه قرار می گیرد. 
درخواست قرارداد جهت تامین  مواد اولیه شرکت های شیمیایی و دارویی: