گروه محصولات

تامین کنندگان سرمایه

تامین کنندگان سرمایه اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین شرکت های بزرگ دارای فضای مناسب جهت تولید هستند که علاقمند به ورود در بخش تولید صنعت سلامت می باشند و با سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان در اصل سهامداران طرح های دانش بنیان شرکت های فناور خواهند شد. این شرکت ها از طریق پر کردن فرم ذیل به بانک اطلاعاتی گسترده طرح های دانش بنیان سامانه متصل می شوند.